Innlegg

Nummer 6

Fire pils og en coca cola

Snakk dialekt – skriv bokmål!