Innlegg

Skjermet ferie

Det er bare SÅ 2013, altså…

90-tallet: Fra personsøkeren til Napster

Formynderstaten

Obligatorisk jubel - og sorg